Category Archives: Nghiệp vụ phòng cháy

Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho đội bảo vệ

Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho đội bảo vệ chuyên Nghiệp INVICO Nghệ An

Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho đội bảo vệ I. Mục đích: Nâng cao nhận thức và vai trò quan trọng của dịch vụ bảo vệ tại Nghệ An trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại khu vực được giao. Đội ngũ […]